İnternet aşkı evliliği bitiriyor mu?

Categories: Aile Hukuku

“İnternet, kimine göre çağın mucizesi, vazgeçilmezlerden, kimilerine göre ise tehlikeli teknolojik gelişme…”

İnternet, kimine göre çağın mucizesi, vazgeçilmezlerden, kimilerine göre ise tehlikeli teknolojik gelişme. Düşüncemiz ne olursa olsun internetin hayatımıza tamamen girdiği işlerimizi kolaylaştırdığı bir gerçek. Neredeyse bilgisayar başında tüm işlerimizi yapar hale geldik. Kullanıma bağlı olarak faydası tartışmasız olan internetin bir o kadarda evlilik birliğini olumsuz etkileyebileceği ve bu olumsuzluğun ise hukuki sonuçlar doğurabileceği yaşanan örneklerle somut olarak karşımıza çıkmaktadır.

Eşlerden birisi internet bağımlısı haline gelip vaktinin tamamını bilgisayar başında geçiriyor, üzerine düşen tüm sorumluluklarını ihmal edip, aile kurumu zedeliyorsa diğer eş için evlilik çekilmez hal almaya başlar. “Evde bilgisayar başında çalışamayacak mıyız, hiç mi internetten faydalanamayacağız” sorusu akıllara gelebilir. Tabi ki işimiz varsa evde de çalışacağız ya da internete girip vakit geçireceğiz. Ama kişi internet bağımlısı haline gelmişse, aile yaşantısı kalmamışsa ve bu tavrını uzun süre devam ettiriyorsa diğer eş için bu durumun katlanılır olamayacağı açıktır.

Şikâyetçi olan ve boşanma davası açan eşlerin ortak sıkıntısı eşlerinin hiçbir sorumluluğunu yerine getirmediği, çocukları ile ilgilenmediği, hatta karı koca ilişkilerinin dahi kalmadığı yönündedir. Medeni yasamızın evliliği düzenleyen hükümlerinde eşlerin birbirlerine karşı yükümlülükleri düzenlenmiştir. Birlikte yaşamak, sadık olmak, yardımcı olmak, sorumluluklarını yerine getirmek bu yükümlülüklerden birkaçıdır. Yasaya aykırı hareket eden ve aile birliğine yakışmayacak tavırlar sergileyen eş kusurlu sayılır. Diğer eş ise dava açma hakkına sahip olur.

İnternet kullanımı sonucu evliliğin bitmesine neden olabilen diğer bir konu da eşin internet vasıtasıyla sadakatsiz tavırlar sergilemesi, günümüz tabirince sanal aşk yaşamasıdır. Evlilikte sadakatsizliğin sanalı, gerçeği olmaz. Evliliğin sona erdiren sebeplerin başında sadakatsizlik gelmektedir. Kişiler bilgisayar aracılığıyla da sadakatsiz tavırlar gerçekleştirebilmektedirler. Eşinin birçok kişi ile sürekli internet vasıtası ile yazışmalar yaptığını, yazışmaların aşk ve sadakatsizliğe ilişkin olduğunu hatta bu kişiler ile cep telefonu vasıtası ile de ayrıca iletişim kurduğunu belirterek boşanma davası açan kişilerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

Mahkemece gerekli incelemeler ve araştırmalar yapılarak deliller toplanır. Eşin iddialarının, yakınmalarının doğruluğu tespit edildiği takdirde tarafların boşanmalarına karar verilebilir. Hatta evliliğin sona ermesinde kusuru olmayan eş lehine, talep halinde, kusurlu eşin manevi tazminat ödemesine hükmedilebilir. Yargıtay kararları da bu yöndedir. Aleyhine dava açılan eş, “ben sadece internette tanımadığım kişilerle yazıştım kendimi bekâr olarak tanıttım. Yazıştığım kişilerle herhangi buluşmam ve yakınlaşmam olmadı ben eşime ihanet etmedim. Ayrıca eşim de benimle hiç ilgilenmiyordu v.s” şeklinde savunma yapabilmektedir.

Eşin bir başka kişi ile görüşüp buluşmasa bile sadece internet veya cep telefonu vasıtası ile evlilik birliğine yakışmayacak tarzda yazışması da kusur sayılır. Eşim benimle ilgilenmiyordu bende bu nedenle başka kişi veya kişilerle yazıştım gibi bir gerekçe kabul edilemez. Eşin ihmali ile ilgili bir sıkıntı varsa bunun karşılığında ihmal edilen eş hukuken kendisine tanınmış haklardan yararlanabilir. Eşini sanal veya bir başka yolla aldatma hakkına sahip değildir.

İnternet kanalı ile yapılan her yazışma kusur sayılmaz. Kusur sayılabilmesi için yazışma içeriğinin evlilik birliğine yakışmayacak tarzda olması ve sadakatsizlik unsuru içermesi gerekmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile evlilikteki sorunlar artarak şekil değiştirmeye başladı. Toplum olarak çağımızın gerektirdiği tüm teknolojik gelişmelerden yararlanmalıyız. Fakat teknolojik gelişmeleri amacı dışında kullanarak en önemli toplum birimi olan aile kurumunun sona ermesine neden olmamalıyız.

Leave Comments