Haklarınızı gerçekten biliyor musunuz?

“Her türlü koşuşturma ve iş yoğunluğu altında çabalayan kişiler olarak 24.maddenin hepimizi yakından ilgilendirdiğine eminim.”

İNSAN HAKLARI

 

“BÜTÜN İNSANLAR ÖZGÜR,ONUR VE HAKLARI YÖNÜNDEN EŞİT DOĞARLAR.AKIL VE VİCDANA SAHİPTİRLER.BİRBİRLERİNE KARŞI KARDEŞLİK ANLAYIŞIYLA DAVRANMALIDIR.                                                                       ( İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Madde 1)

 

İnsanların haklarını arama çabaları binlerce yıl önceye dayanmaktadır. Tarihte insan Topluluklarının  oluşmasıyla beraber , gelişmiş ve çok kapsamlı olmamasına rağmen insan  haklarına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Yaşam hakkı ,eşitlik,özgürlük ,adalet  isteği  insanın en temel haklarındandır. Günümüzde    Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun  10 Aralık 1948 tarihli kararıyla ilan edilen  İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde  haklar düzenlenmiş ve bu hakların ilanı ve uygulanması istenmiştir.

 

İnsan hakları basitçe eşitlik ,özgürlük ,güven ,adalet  anlayışına dayanmaktadır. Tüm insanlar eşit doğarlar. Doğduğu andan itibaren kimsenin diğerine bir üstünlüğü yoktur. İnsan haklarının benimsenmesi ile ırkçılık anlayışı rededilmiş, renginden, kökeninden dolayı  üstünlük tanınmamıştır. İnsan hakları ;din ,dil, cinsiyet, siyasi görüş ,soy bağı, mülkiyet gibi ayrımlar gözetilmeden her insanın faydalanacağı haklardır. Aynı ülkede yaşayan vatandaşlar, yabancılar insan haklarından eşitçe faydalanır.

 

Her insan en önemli hak olan yaşam hakkına sahiptir. Yaşamını güven içinde ve özgürce sürdürebilmelidir. Özgürlük  bir başka kişinin hak ve özgürlüğünü yok saymadığı, kısıtlamadığı ölçüde geçerlidir. Kimse bir başkasını köle edemez ,işkence ve kötü muamele de  bulunamaz ve onurunu  kıramaz.Adalet önünde herkes eşittir.Hukuki haklardan eşit şekilde yararlanır.Eğitim hakkı engellenemez ,bireyler çalışacağı işi kendisi belirler,elverişli ve adaletli koşullarda çalışır.Aile kurma evlenme  hakkı kişinin elinden alınamaz.

 

İnsan Hakları Evrensel beyannamesi 24.madde” herkesin dinlenmeye, eğlenmeye özellikle çalışma süresinin makul ölçüde sınırlandırılmasına ve belirli dönemlerde ücretli izne çıkmaya hakkı vardır. “ Bireylerin temel haklarının yanında sosyal hakları da beyannamede yer almıştır. Her türlü koşuşturma ve iş yoğunluğu altında çabalayan kişiler olarak 24.maddenin hepimizi yakından ilgilendirdiğine eminim. İnsan hakları evrensel beyannamesinde belirtilen haklar daha ziyade olması gereken düzenlemeleri içermektedir.

 

Düzenlemeler ne olursa olsun uygulanmadıkça tatmin etmez. Hakkın olmadığı yerde insanlığın olması beklenemez. Kendi haklarımızı öğrendiğimiz kadar karşımızdaki insanın da hakları olduğunu öğrenirsek daha mutlu huzurlu bir hayat süreceğimiz kanaatindeyim.En yakınımızdakinden en uzağımızdakine kadar haklara ve insanlara saygı en önemli kuralımız olması dileğiyle insan hakları gününüz kutlu olsun.

Leave Comments