Aman dikkat! Sevgiliniz evli çıkabilir!

Categories: Aile Hukuku

“Sevgililer gününde, yüreği yaktığı kadar, cebi de yakan, içinde aldatma olan sevgilerden bahsedeceğim.”

14 Şubat sevgililer Günü ya da sevgi günü adı ne olursa olsun özel günler birçoğumuzu heyecanlandırıyor. Hem ruhumuzu hem de ekonomiyi canlandırıyor. Ben bütün özel günleri seviyorum. Sevgililer günü, anneler günü, babalar günü, sigarayı bırakma günü…

Sevgililer gününde, yüreği yaktığı kadar, cebi de  yakan, içinde aldatma olan sevgilerden bahsedeceğim.Aldatma; Hukuken evlilik dışı ilişki olarak düzenlenmiştir. Evlilikteki sadakat ilkesine aykırı davranıştır. Eşler birbirlerine sadık olmak zorundadır. Evlilikteki sadakat yasa da açıkça düzenlenmiştir. Maalesef birçok evlilik sadakat ilkesine aykırı davranış, aldatma nedeniyle sona ermektedir.

Aldatma aldatılan eşin kâbusudur. Ama Bazı hallerde eşlerin yanında sevgililerinde hukuken kabusu olabilmektedir. Eskiden aldatma nedeniyle sadece eşler kozlarını paylaşırken artık aldatılan eş, sevgiliye de dava açabilmektedir. Aldatma eylemi 3 kişi arasında gerçekleşir. Aldatılan eş, Aldatan eş, sevgili. Aldatılan eşin mağduriyetini anlatmaya gerek yoktur, hukuk tarafından korunur. Aldatan eş, hukuken sorumludur açılan davalarla sorumluluk altına girer. Aldatan eşle birlikte artık sevgililerde sorumlu olmaktadır. Mağdur olan eş, sevgiliye karşı evliliğin sona ermesine neden olması ve kendisine zarar vermesi yani haksız eylem nedeniyle tazminat davası açabilmektedir. Sevgili davanın ispat edilmesi halinde eşe tazminat ödemeye mahkum olmaktadır. Boşanma davasından bağımsız bir davadır. Özetle birlikte olduğu kişinin evli olduğunu bilerek ilişkiye devam eden ve boşanmaya neden olan kadın veya erkek tazminat ödemektedir. Evli olduğunu bilmek, bildiği halde ilişkiye girmek hususu tazminat davası için en önemli hususlardan birisidir.

Alışılmış olan ”Aldatılan eş, aldatan eşe karşı boşanma davası, tazminat davaları açar, eşinin evliliğin temel unsurlarından olan sadakat ilkesine aykırı davranışta bulunduğunu, kişilik haklarının zarar gördüğünü, aldatma nedeniyle evliliğinin sona erdiğini belirtip ispatladığı takdirde boşanma yanında eşinden tazminat talep edebilir”dir. Son yıllarda Mahkemelerin verdiği kararlar ve oluşan içtihatlarla eşlerin sevgiliye dava açma yolu açılmıştır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2010/4-129 2010/173 sayılı kararında “Evli bir kimsenin evlilik dışı birlikteliği diğer eşin sosyal kişilik değerlerine saldırı niteliğinde olduğu gibi BU EYLEME KATILAN KİŞİNİN eylemi de bundan ayrı düşünülemez. Dolayısıyla bu eyleme evliliği bilerek katılan kişide diğer eşin uğradığı zarardan sorumludur.” Demektedir. Sevgili ihanet nedeniyle oluşan zarardan aldatan eşle beraber sorumlu tutulmuştur. Tazminat talebi için evli olduğunu bilmek şarttır. Bilerek haksız eylem gerçekleştirilmelidir.

Sevgiliye karşı açılan tazminat davası aldatan eşe karşı açılan davadan farklı olarak Asliye hukuk Mahkemelerinde görülür.
Günün anlam ve önemini de hatırlayarak aman sevgilinize dikkat diyor, sevgiyle dolu günler geçirmenizi diliyorum.

Leave Comments