Çocuklarımız ve koruyamadığımız hakları

“Kanunun belirlediği yaşın altında bir çocuğu evlendirmek veya evlendirmeye çalışmak SUÇTUR. Zaten evlilik dedikleri de evlilik değil Gayrimeşru birlikteliktir.”

Çocuklarımız; Hayatımızın en önemli varlıkları. Dünyayı güzelleştiren, bir  bakışları bir gülüşleri ile mutluluk kaynaklarımız. Yavrularımız.

Bir çoğumuz için  evlatları en büyük hazinesidir. Anne babalar çocukları  için her türlü fedakarlığa katlanır. Sırf kendi çocuğu değil zor durumda olan eğer bir çocuksa daha bir fedakar olur yardım etmeye çalışır. Bunun yanında  çocuklara karşı aynı duyarlılıkta olmayan, bilinçsiz, kötü niyetli, ebeveynler  ve yetişkin kişilerin sayısı azımsanmayacak kadar çoktur.

Toplumumuzda sık sık karşılaştığımız  sorunlardan biride küçücük yaşlarında aile büyükleri  veya yakınları tarafından  evlendirilen  veya evlendirilmeye çalışan çocukların dramıdır.Çocuklar özellikle kız çocukları evlilik adı altında bir eşya gibi satılmakta suç olmasına rağmen normal bir durummuş gibi düğün dernek kurularak  evlendirilmektedir. Kanunun belirlediği yaşın altında bir çocuğu evlendirmek veya evlendirmeye çalışmak SUÇTUR. Zaten evlilik dedikleri de evlilik değil Gayrimeşru birlikteliktir.      

Çocuk  suistimalleri, çocuğun kötü muamele görmesi, evlenmeye zorlanması gibi bir çok kabul edilemez   davranışla sıklıkla karşılaşmaktayız. Suç olduğunu bile bile minicik çocukları dilendirenler, çalışmaya zorlayanlar, evlendirmeye kalkanlar… Kanunlarda yapılan değişikliklerle suçlar  önlenmeye çalışılmakta  cezai yaptırımlar ağırlaştırılmaktadır. Ama   hala yeterli olmamaktadır.

 

Kanunların uygulanabilmesi cezaların ağırlaştırılmasının yanında ailelerin bilinçlendirilmesi de çok önemlidir. Evlenme yaşıyla ilgili  düzenleme yapılmış; Türk Medeni Kanununda son yapılan değişiklikle; Erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadığı takdirde evlenmesi yasaklanmıştır. Olağanüstü hallerde ve zaruret halinde hakim kararı ile 16 yaşını doldurmuş bireyin evlenmesine izin verilmektedir. Kanunda sayılan yaşla ilgili sınırlar  dışında gerçekleştirilen evliliklerin hukuken hiçbir geçerliliği yoktur. Bunun yanında çocuğunu   evlendiren veya evlendirmeye zorlayan ebeveynler, aile bireyleri, çocukla evlenen kişiler hakkında  her ne kadar yeterli olduğu kanaatinde olmasam da yasal yaptırımlar vardır. Daha oyun çağında okullarından alınarak gelin olmaya zorlanan  ve ağır sorumluluk altına sokulan çocuklarımızın yaşadığı psikolojik ve fizyolojik şiddetin karşılığı daha ağır cezai yaptırımların  olması bu yaptırımların caydırıcı etkisinin artırılmasına çalışılması toplum olarak en büyük beklentilerimizdendir.

Çocuk gelinler in dramından bahsetmişken Ülkemizde de 1994 yılında kabul edilen Çocuk hakları bildirgesinden kısaca bahsetmek isterim.

 

*18 yaşına kadar her insan çocuk sayılır.

 

*Çocuk hakları hiçbir ayrım yapılmaksızın her çocuğa uygulanır

 

*Kamusal yada özel kuruluşlar,mahkemeler,idari makamlar ,yasama organları tarafından gerçekleşen tümfaaliyetlerde Çocuk yararı asıl olandır.

 

*Devletler,çocuk haklarının uygulanması için tüm tedbirleri alır.

 

*Çocuğun  temel yaşama hakkına sahip olduğunu kabul eder .Hayatta kalması ve gelişmesi için çaba harcar.

 

*Çocuk doğumla birey olur.hemen nüfusa kaydettirilmeli ve isim ve vatandaşlık hakkına sahip olmalıdır.

 

*Çocuğun anne babasından onların rızası dışında ayrılmamasını güvence altına alır.Ancak kötü muamele,ihmal suistimal halinde devlet müdahale etmekle yükümlüdür.

 

*Çocuk düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir. Çocuğun düşünce vicdan ve dini özgürlükleri vardır.

 

*Her çocuk  sağlıklı yaşama, sağlık hizmetlerinden tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir.

 

*Her çocuk sosyal güvenlikten yararlanma hakkına sahiptir

 

*Devletler çocuğun eğitim hakkını kabul eder ve ilköğretimi herkes için zorunlu ve parasız hale getirir.

 

*Çocuğun dinlenme  , boş zamanlarını değerlendirme , oynama  , eğlenme hakkı vardır.

 

*Çocuklar ekonomik sömürgeye karşı korunur

 

*Çocuklar cinsel sömürüye karşı korunur

 

*Zihinsel ve bedensel özürlü çocukların saygınlıklarını güvence altına almak zorundadır.     

 

*Devletler çocuğun zihinsel ve bedensel gelişimini sağlamaya  yönelik çalışmalar yapmak zorundadır.  

Çocuklarımızın haklarından yararlandıkları güzel günler geçirmesi dileğiyle sevgiyle kalın

Leave Comments