Boşanmalarda mal paylaşımı nasıl olur?

Categories: Aile Hukuku

Evlilikler boşanma nedeni ile sona ererken eşler arasındaki en büyük problemlerden biri de malların paylaşımıdır. Eşler , evlilik süresince birlikte emek harcar mal varlığına  sahip olurlar. Boşanma nedeniyle bu malların paylaşımında sıkıntılar çıkar ,sancılı bir dava süreci yaşanır.

2002 yılında yürürlüğe giren yasa öncesinde Eşler kendi aralarında herhangi bir mal rejimi tercih etmediler ise mal ayrılığı rejimi uygulanmaktaydı. Yani eşlerin sahip oldukları mallar ister evlilik sırasında ister evlilik öncesi edinilmiş olsun kimin adına kayıt ve tescil edilmişse onun olmakta diğer eş hak talep edememekteydi. Çalışmayan eşlerin hiçbir hak talebi olamıyordu.  2002 yılında yürürlüğe giren yasal düzenleme ile  ;    Evlilik birliği süresince  edinilen tüm mallar üzerinde kayıt ve tescil kimin adına olursa olsun yasal sınırlar içinde eşler  eşit hak sahibi olmuştur.
Özellikle ev dışında herhangi bir işte çalışmayan ancak tüm zamanını ve enerjisini evin düzeni, çocukların bakımı gibi zor ve emek isteyen bir alanda harcayan ve bu sayede ev ekonomisine çok büyük katkı sağlayan ev kadınlarının emeği yok sayılmamakta  ve mal varlığı üzerinde hak sahibi olmaktadır.

Eşler, evlenirken veya evlilik süresince başka bir mal rejimine tabi olmak istediklerini belirterek sözleşme düzenlememişlerse otomatik olarak yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olurlar. Mal rejimi evlilik birliği içindeki çalışma ve emek sonucu elde edilen  her kazanımdan eşlerin eşit yararlanmasını hedeflemektedir.

Paylaşıma dahil olacak malların evlilik süresince edinilmesi ve çalışma ve emek karşılığı olması şarttır.Örneğin evlilik süresinde eşlerden birinin babasından miras kalan evden diğer eşin pay talep etmesi mümkün değildir.Miras yoluyla kalan ev , eşlerin emeğiyle alınmış bir ev değildir. Eşlerin evlenmeden önce sahip olduğu taşınır ve taşınmaz malları da kişisel maldır. Diğer eş pay talep edemez. Hediyeler, Bağışlar, manevi tazminat alacakları ,kişinin kendi kullanımına ait eşyaları  paylaşıma tabi değildir.Paylaşım için  evlilik süresinde emek ve çalışma sonucu edinilmiş olması  şarttır.Çalışmanın  ev dışında bir işte olması gerekmemektedir .Ev içinde ev  işleriyle ve çocuklarla eşle ilgilenmek evliliğe en büyük katkıdır çalışma ve emektir.

Yasanın yürürlüğe girdiği  2002 tarihinden önce edinilen mallar için evlilik süresinde edinilmiş olsa bile  paylaşım söz konusu olmamakta mal kimin adına tescil edilmiş ise o eşe ait olmaktadır. Yasanın uygulaması geçmişe etkili olmamaktadır.

Paylaşımdaki hak alacak hakkı şeklindedir. Ayni hak değildir. Bir ev varsa ev tapuda iki hisse olarak belirlenmemekte evin yarı bedelinin diğer eşe ödenmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Paylaşım yapılırken malvarlığı eksi ve artılarıyla hesaplanmaktadır. Örneğin kredi borcu olan ev veya arabada borçlar düşüldükten sonra kalan miktar  paylaşıma tabi olmaktadır.

Mal varlığının tasfiyesi ve paylaşımın yapılabilmesi için boşanmanın kesinleşmesi şarttır. Paylaşım istemek her eşin hakkıdır. Yasa da iki halde Zina ve hayata kast nedeniyle boşanma halinde “hakim kusurlu eşin payını azaltabilir veya tamamen kaldırabilir “demektedir.Bu iki hal istisnadır. Bu iki hal dışında kusurlu olsalar bile eşler pay talep edebilmektedir.

Mal varlığının paylaşımında tarafların anlaşabiliyor olması yargılama sürecini kısaltır. Maddi ve manevi rahatlık sağlar. Eşler birbirlerinin haklarını bilmeli ve saygı duymalıdır.

Sağlıklı mutlu günler geçirmeniz dileğiyle .

Leave Comments