Boşanmada ‘Kusur’ kimin?

Categories: Aile Hukuku

“Boşanma davalarında kusur temel ilkelerden biridir. Kusur, boşanma davasının sonuçları üzerinde etkilidir. Kusursuz eş yasalarca korunmaktadır. Evlilik birliğinin devamına kusuru nedeniyle imkan bırakmayan eş yönünden boşanma davası sonuçları farklıdır.”

“Hiç kusurum yokken eşim boşanma davası açtı, evliliğimizi bitirmek istiyor.” Evliliği sona ermek üzere olan bir çok kişinin yakınması bu şekildedir. Kusur hukuken olduğu kadar toplum hayatımızda da sıkça kullandığımız ilkelerden biridir. Evliliğin devamında, sona erme halinde açılacak davaların sonuçlarını etkileyen en önemli faktörlerden biridir.

Kusur
Eksiklik, uygun olmayan hal, yasalarca korunmayan tavır, bilerek veya bilmeyerek gerçekleştirilen uygunsuz davranış şeklinde özetlenebilir.

Boşanma davalarında kusur evlilik birliğine yakışmayan, uygun olmayan hal ve tavırlardır. (Sorumsuzluk, şiddet uygulama, hakaret ve küfür etme kusurlu davranışlara örnektir)

Boşanma davalarında kusur temel ilkelerden biridir. Kusur, boşanma davasının sonuçları üzerinde etkilidir. Kusursuz eş yasalarca korunmaktadır. Evlilik birliğinin devamına kusuru nedeniyle imkan bırakmayan eş yönünden boşanma davası sonuçları farklıdır. Örneğin kusurlu eş, şiddet uyguluyor, hakaret ve küfür ediyor, eve bakmıyor bir de üstüne boşanma davası açıyor. Bu durumda aleyhine dava açılan eşin kusursuz olması halinde dava ret ediliyor taraflar boşanmıyor. Boşanma ancak kusursuz eş dava açarsa gerçekleşiyor. Kusurlu eş, açtığı davada eşinin evlilik süresinde az da olsa kusurlu olduğunu ispatlayarak, aynı zamanda aile ve çocuklar için evliliğin devamına imkan kalmadığını ispatlayarak boşanmaya hükmedilmesini sağlayabilir.

Kusurun Boşanma Davasına Etkisi
Kusur boşanma davasının sonuçları üzerinde etkilidir. Açılan boşanma davasının kabulüne veya reddine karar verilmesinde, maddi, manevi tazminata hükmedilmesinde, eşe ödenecek nafaka da bazı hallerde velayet hakkının tayininde etkilidir.

Kusurlu Eş Boşanma Davası Açabilir mi?
Kusurlu eşin dava açmasına bir engel yoktur. Ama dava açılabilmesi davanın kabul edileceği anlamına gelmez. Aleyhine boşanma davası açılan eş tamamen kusursuzsa talebi halinde kusurlu eşi tarafından açılan davanın reddine karar verilir. Türk Hukukunda kötü niyet hiçbir zaman korunmaz. Kişi boşanabilmek için türlü kusurlu hareketlerde bulunmakta evliliği çekilmez hale getirmekte sonunda bizi boşayın demektedir. Bu gibi hallerde diğer eşin hiçbir kusuru olmaması halinde hakim davanın reddine karar verebilir.

Davacı ve Davalının Kusurlu Olması Halinde Durum Nedir?
İki tarafın kusurlu olması halinde boşanma davası kabul edilir ve istek halinde maddi kayıplar varsa kusuru daha az olan tarafa maddi tazminat, nafaka ödenmesine hükmedebilir.

Davada Kusursuz Olan Tarafın Hakları Nelerdir?
Kusursuz olan veya daha az kusurlu taraf dava açmak hakkına sahiptir. Evliliğin sona erdirilmesini isteyebilir. Maddi, manevi tazminat talep edebilir. Evliliğin sona ermesi ile yoksulluğa düşecek ise nafaka talep edebilir.

Nafaka Talebinde Kusurun Etkisi Var mı?
Türk Medeni Kanunu mad.175 “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer tarafın mali gücü oranında süresiz nafaka isteyebilir.” denmektedir. İlgili madde de kusurun önemi, nafakaya etkisi açıkça görülmektedir. Çocuklar için ödenen İştirak Nafakasında kusurun önemi yoktur. Ebeveyn kusursuz olsa da nafaka yükümlüsüdür.

Şiddet Uygulayan Eşe Karşı Söylenen Hakaret ve Küfürler Kusur Sayılır mı?
Kusur sayılır. Ama şiddet uygulayan eşin kusuruna göre daha hafif kusur sayılır. Kusurlu davranışa kusurlu bir başka davranış ile karşılık vermek doğru değildir.

Katılım Payı (Yeni Yasal Mal Rejimine göre) Talebi için Açılan Davada Kusurlu Olmanın Etkisi Var mı?
Katılım payı incelenirken tarafların kusuruna bakılmaz. Sadece iki hal Türk Medeni Kanunu’nda da sayılmıştır; hayata kast, zina. Bu hallerde hakim eşin katılım payını azaltabilir ve kaldırabilir, hakimin takdirindedir.

Her İki Tarafta Boşanma ve Sonuçlarında Anlaşmışlarsa, Çekişmesiz Boşanmalarda Kusur Araştırılması Yapılır mı?
Her iki eş boşanma konusunda ve sonuçları hususunda anlaşmışlarsa mahkemece kusur incelemesi yapılmaz. Önemli olan evliliğin en az 1 yıl sürmesi ve eşlerin boşanmanın sonuçlarına ilişkin velayet, nafaka, tazminat gibi konularda anlaşmış olmasıdır. Kusur incelemesi çekişmeli boşanma davalarında yapılmaktadır.

Leave Comments