Daily Archives: Mart 21, 2017

İddet müddeti nedir?

İddet müddeti boşanan bir kadının tekrar evlenebilmesi için geçmesi gereken süredir.İddet süresi 300 gündür. (Türk Medeni 132. Maddesi) Kadının gebe olabilmesi ihtimaline yönelik olarak bu süre öngörülmüştür. Nedeni ise bu süre içinde doğan çocuk eski eşin nüfusuna kaydedilecektir.(Türk Medeni Kanunu 285 mad.)
Soy bağı ile ilgili yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek amacıyla iddet müddetince kadının evlenebilmesi mahkemenin bu süreyi kaldırması koşuluyla mümkün olmaktadır. İddet müddetinin kaldırılmasını talep eden kadının gebe olmadığının tespit edilmesi halinde Mahkemece iddet müddetinin kaldırılmasına karar verilir.
Boşanılan eşle tekrar evlenecek kadının gebe olmadığının tespit edilmesi gerekmemektedir. Sadece sürenin kaldırılması talebi yeterlidir. Mahkeme talep üzerine iddet müddetini kaldırır.
İddet müddetinin kaldırılmasına mahkemece karar verildiği anda hüküm doğurmaktadır. Karar verildiği anda kesinleşir ve etki doğurur. Hasımsız davadır. Aile Mahkemeleri görevlidir.