Daily Archives: Şubat 11, 2013

Yeniden evlenmek velayet hakkını etkiler mi?

Boşanmış çiftlerden velayet kendisinde olan ebeveynler, yeniden evlendikleri zaman çocuğun velayet hakkını kaybedeceklerini düşünerek endişelenmektedirler. Oysa ki evlenmiş olmak hiçbir zaman tek başına velayetin değiştirilmesini gerektirmez. Bilakis sıcak aile ortamı kurulmuş olması, düzenli hayata geçilmesi halinde evliliğin çocuklar üzerinde daha olumlu etkiler yarattığı uzmanlarca kabul edilmiştir.

Burada önemli olan husus evlenilen kişinin çocuğu olumsuz etkilemeyecek yapıda, düzgün vasıflarda bir kişi olması ve velayet hakkı kendisinde olan ebeveynin çocuğuna karşı sorumluluklarını gerektiği gibi yerine getirmesidir. Velayet hakkı, sadece evlenmiş olmak nedeniyle değiştirilemez. Aile Mahkemelerinin ve Yargıtay’ın kararı da bu yöndedir. Evlilik nedeniyle velayetin değiştirilmesi için başvuruda bulunan ebeveynin, velayet görevinin ihmal edildiğini ya da evlenilen kişiden kaynaklanan nedenlerle çocuğun olumsuz etkileneceğini ispatlaması gerekmektedir. Çocuğun yabancı bir kadın veya erkekle aynı evde yaşamasını istemiyorum gibi bir neden velayetin değiştirilmesi için yeterli değildir.

Velayetin değiştirilmesi için Aile Mahkemesine açılan dava da Mahkeme hakimi velayetin
değiştirilmesini gerektirecek hususlar olup olmadığını inceler. Mahkemece görevlendirilen uzman bilirkişiler tarafından velayet hakkını kullanan ebeveyn, evlenilen kişi, velayet altındaki çocuk, dava açan ebeveyn, oturulan ev vb. görüşme ve incelemelerden sonra değerlendirme raporu düzenlenir. Rapor Mahkemece dikkate alınmakla beraber karar Mahkeme Hakimince verilir. Mahkeme Hakimi çocuğun menfaatlerini en üst düzeyde tutarak karar vermektedir. Velayet hakkı kendisinde olan kişinin velayet görevinde ihmali yoksa, evlenilen kişide de çocuğu etkileyecek herhangi bir olumsuzluk yoksa velayetin değiştirilmesine ilişkin talep kabul edilmez.

Anlaşmalı boşanma davası ile boşanacak çiftler boşanmanın sonuçlarına ilişkin düzenledikleri
protokolde velayet hakkını belirlerler. Velayet hakkı kendisinde olmayan bazı ebeveynler, velayet hakkını kullanan kişinin evlenmesi halinde velayet hakkının kendisine geçeceğine ilişkin bir maddeyi protokolde düzenlemek isterler. Böyle bir maddenin hukuken geçerliliği yoktur. Evlenme velayet hakkının kullanılmasına engel değildir.