Daily Archives: Kasım 29, 2012

Boşanmada Kadının Hakları

İDDET MÜDDETİ NEDİR? Boşanmış kadının tekrar evlenebilmesi için geçmesi gereken süredir.İddet Müddeti 300 gündür.Erkek boşanma kararının kesinleşmesinin akabinde hemen evlenebilmekteyken kadın için aynı durum söz konusu değildir. Kadının boşandığı eşinden hamile kalabileceği ,tekrar evlenmesi halinde doğacak çocuğun soy bağında karışıklık olabileceği ihtimali üzerine iddet müddetince evlenmesi yasaklanmıştır. Evlenmek isteyen kadın mahkemeden iddet müddetinin kaldırılmasını isteyebilir.Hastane raporuyla hamile olmadığını kanıtlarsa mahkeme süreyi kaldırılır. Kadının boşandığı eşiyle tekrar evlenmek istemesi halinde hamile olmadığını ispat etmesine gerek kalmadan süre kaldırılır.

ÇALIŞMIYORUM, GELİRİM DE YOK  ÇOCUĞUMUN VELAYETİNİ ALABİLİR MİYİM?

Mahkeme tarafından velayet hususunda  düzenleme yapılırken  çocukların hak ve menfaatleri en üst düzeyde tutulmaktadır.Çocuğun psikolojik ve fiziksel gelişimi ,huzuru,yaşayacağı  ortam ,anne ve babasının psikolojik durumu,şiddet eğilimi gibi bir çok husus dikkate alınarak değerlendirme yapılır.Gerekli hallerde uzman kişilerce yapılacak araştırma ve değerlendirme raporu velayet kararında etkili olabilmektedir.Maddi imkanların fazla olması veya gelirin olmaması tek başına velayet kararı verilmesi için yeterli değildir.Çocuğun menfaatleri gereği çalışmayan anne veya babasında kalması daha uygunsa mahkeme tarafından geliri olmayan anne veya babaya velayet hakkı  verilir. Diğer tarafında çocuk için  aylık belli bir miktarda nafaka ödemesine hükmedilir.

EVLENDİKTEN SONRA ALDIĞIMIZ KOCAMIN ADINA KAYITLI MALLARDAN BOŞANMA HALİNDE HAK TALEP EDEBİLİR MİYİM?

  Taşınır veya taşınmaz malları edindiğiniz tarih önemlidir. Yasa değişikliği (2002) öncesi mal ayrılığı rejimine tabi iken  edinmiş iseniz  eşiniz adına kayıtlı maldan  pay talep edememektesiniz .Pay talebiniz olabilmesi için  malın alımında  katkınız olduğunu ispatlamanız gerekmektedir. Katkınız oranında hak sahibi olabilirsiniz.Katkı ; maaşınız ,babanızdan kalan miras payının malın alımında kullanılması,ziynetlerinizin bedelinin mal alımında kullanılması v.s olabilir.Katkınız olmaması halinde veya  katkınızı ispatlayamamanız durumunda eşiniz adına kayıtlı maldan pay alamamaktasınız.

Eşiniz  adına kayıtlı  malları ediniş tarihiniz yasa değişikliği sonrası ise ;  evlilik birliği süresinde ve çalışma ve emek karşılığı edinilmiş olması şartıyla  hak sahibi olabilmektesiniz.yasa değişikliği ile edinilmiş mallara katılma  rejimi yasal mal rejimi olarak kabul edilmiştir.Bu durumda mallar kimin adına kayıtlı olursa olsun eşler eşit  hak sahibi olmuşlardır.Ev  dışında bir işte çalışmayan kadınların  emekleri de  katkı olarak kabul görmüş ve eşit hakka sahip olmuştur. Bu nedenle eşinizle eşit hakka sahip olmanıza bir engel yoktur.