Monthly Archives: Ağustos 2012

Nafaka nedir?

Kelime anlamı iaşe, geçimlik  olan nafakanın hukuki anlamı ise geçimin sağlanması amacıyla ödenmesine hükmedilen aylıktır. Nafakaya hükmedilmesi, nafakanın artırılması, nafakanın kaldırılması işlemleri Aile hukuku kapsamındadır.

Nafaka çeşitlerinden Tedbir Nafakası; boşanma davası açılmadan önce veya  boşanma davası devam ederken  talep edilen ve dava sonuna kadar devam eden nafakadır. Tedbir nafakası, eş yararına, çocuklar yararına istenebilmektedir. Boşanma davası açılmadan sadece tedbir nafakası talebine dayanılarak dava açılabilmektedir. Talebin haklı olması için nafaka isteyen eşin ayrı yaşamada haklı olması gerekmektedir. Ayrı yaşamaya sebebiyet verecek kusurunun olmaması gerekir. Şiddet uygulayan veya evine bakmayan evin geçimini sağlamayan eş gibi durumlarda mağdur olan eş tarafından tedbir nafakası talebiyle dava açılabilir. Nafaka talebinin haklı bulunması durumunda dava tarihinden itibaren nafakanın ödenmesine hükmedilir. Nafaka yükümlüsü eş, eşinin ve çocuklarının geçimini sağlamakla yükümlüdür. Boşanma davası açıldıktan sonra dava devam ettiği sürece ödenmesi gereken nafaka da tedbir nafakasıdır. Boşanma davası devam ederken hükmedilen tedbir nafakası davanın kesinleşmesiyle sona erer. Hakim kararın kesinleşmesinden itibaren nafakanın iştirak veya yoksulluk nafakası olarak devamına karar verebilir.

İştirak nafakası; evlilik birliğinin boşanma sonucu sona ermesi ve kararın kesinleşmesinden itibaren velayet kendisinde olmayan tarafın çocukların geçimine katkı amacıyla ödemesi gereken nafakadır.Çocukların velayeti eşlerden birine verilir. Velayet kendisinde olan taraf çocukların her türlü ihtiyacını karşılamakla yükümlüdür. Velayet verilmeyen ebeveynin de çocukların geçimine katkıda bulunması gerekmektedir. Bu amaçla velayet kendisinde olmayan anne ve babanın  iştirak nafakası ödemesine  hükmedilir. Velayet ister anneye isterse babaya verilirsin talep olmasa bile mahkeme hakimince velayet kendisinde olmayan tarafın iştirak nafakası ödemesine hükmedilebilir. Anne ve baba boşanmış dahi olsalar çocukların geçimine katkıda bulunmak zorundadır. İştirak nafakası davanın her evresinde talep edilebilir. Boşanma davasında talep edilmese dahi açılacak bir dava ile her zaman talep edilebilmektedir. İştirak nafakası miktarı belirlenmesinde öncelikle çocuğun ihtiyaçları ve nafaka yükümlüsünün ekonomik durumu dikkate alınır. Eşlerin ekonomik ve sosyal durumları araştırılır ,çocuğun yaşı ve ihtiyaçları dikkate alınır. Bu nedenle her davada nafaka miktarı özel olarak belirlenir. Tek tip nafaka miktarı yoktur.

Nafaka ödememek için velayet talebinde bulunan fakat çocuğun bakımını üstlenmeyen anne ve babalara rastlamaktayız. Bu durumda velayet hakkı kendisinde olmayan fakat çocuğu yanında olan anne veya babanın velayet hakkının değiştirilmesini ve nafakaya hükmedilmesini talep etme hakkı vardır. İştirak nafakası çocuk reşit olana kadar ödenir. Reşit olmasına rağmen nafakaya ihtiyacı olan ör; üniversitede okuyan çocuk anne ve babasından yardım nafakası talep edebilir.

Yoksulluk nafakası; boşanma davası sona erip kesinleşmesi halinde boşanma da kusuru olmayan veya daha az kusuru olan ve boşanma sonrası yoksulluğa düşecek eşe ödenecek nafakadır. Eşin nafaka talep edebilmesi için boşanmaya sebebiyet veren kusurlu eş olmaması ya da kusurunun diğer eşten daha az olması gerekmektedir. Yoksulluk nafakası talebinin haklı olması için diğer şartta evliliğin sona ermesi nedeniyle kusursuz veya az kusurlu eşin yoksulluğa düşecek olmasıdır. Yoksulluk nafakasına herhangi bir süreye bağlı olarak hükmedilmemektedir. Lehine nafakaya hükmedilen taraf evlenene ya da evliymiş gibi yaşayana kadar nafaka devam eder. Nafaka ödeme yükümlüsü veya nafaka alacaklısının ölümüyle de nafaka hakkı sona erer. İstisnai hallerde nafaka yükümlüsünün talebi halinde sakatlık, çalışamama ağır hastalık gibi durumlarda mahkemece nafakanın kaldırılmasına hükmedilebilir.

Yukarıda bahsettiğimiz nafaka çeşitlerinin tamamı boşanma davası ve evlilik kurumu ile birebir ilişkilidir.

Yardım nafakası yukarıdaki nafakalardan farklı olarak boşanma ile veya evliliğin sona ermesiyle ilgili değildir. Yardım nafakası usul ve fürunun talep ettiği nafakadır. Yani anne baba büyük anne büyük baba, kardeşin yada reşit olmuş çocuğun talep edebileceği nafakadır.

MADDE 364: Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür.
-Kardeşlerin nafaka yükümlülükleri, refah içinde bulunmalarına bağlıdır.
-Eş ile ana ve babanın bakım borçlarına ilişkin hükümler saklıdır.
-Anne ve babaya büyük anne ve babaya ,çocuk lehine hükmedilecek nafakada nafaka yükümlüsünün refah içinde yaşaması gerekmezken, kardeşler lehine  nafaka yükümlüsü olmak için refah içinde yaşamak gerekmektedir.

Yardım nafakasında şartlar değerlendirilir ve her talep ayrı ayrı değerlendirilerek nafakaya hükmedilir.Örneğin reşit olmuş ve çalışmasına herhangi bir engel olmamasına rağmen çalışmayarak zaten maddi zorluk içinde olan anne veya  babasından nafaka talep eden çocuğun talebi haksız bulunabilir. Reşit olmuş okul hayatı devam eden ,  üniversitede okuyan , çalışma imkanı bulunmayan çocuk nafaka talebinde bulunabilir. Her talep ve her koşul birbirinden farklıdır bu nedenle Mahkeme hakimince gerekli araştırmalar yapılarak talep hakkında karar verilir.

Tüm nafaka çeşitlerinde Nafaka alacağı öncelikli alacaktır. Nafaka yükümlüsü her ay düzenli olarak hükmedilen nafakayı ödemek zorundadır. Nafakanın ödenmemesi halinde diğer alacaklardan farklı olarak daha fazla yaptırımları vardır. Bu nedenle her ay düzenli olarak geciktirilmeden, eksiksiz ödenmesi gerekmektedir.